Рентгено-діагностичного відділення

Чорнодолюк-Вихованська Анна МихайлівнаЧорнодолюк-Вихованська Анна Михайлівна – завідувачка  відділенням.

Вацеба Віталій Іванович – старший рентген лаборант.

Відділення є структурним підрозділом центру легеневих захворювань, до складу якого входять три рентген-кабінети та флюорокабінет, що розташовані у стаціонарних та поліклінічних відділеннях закладу. Рентген-кабінети оснащені комплексом рентгенівським діагностичним РДК-ВСМ та рентгенівською діагностичною системою НF -51 з цифровою обробкою зображення, рентгенівським апаратом «РУМ-20»; флюорокабінет – апаратом рентгенівським цифровим флюорографічним «12 Ф 9 Україна».

Також до складу відділення входять два пересувні флюорографи з цифровою обробкою зображення АРТ ЦОЗ та «Індіарс-П» для забезпечення профілактичних оглядів на туберкульоз населення області.

Всі лікарі-рентгенологи та рентгено-лаборанти проходять курси кваліфікації в інститутах удосконалення лікарів, медичних коледжах і мають відповідні категорії, сертифікати дозволу до спеціалізованої праці.

Рентгено-діагностичне відділення обладнано необхідним устаткуванням та засобами захисту.

Рентгенологічні методи досліджень займають одне з провідних місць в загальному комплексі клінічних досліджень хворих, від яких залежить своєчасність та правильність встановлення діагнозу хворим.

Перелік обстежень, які проводяться у відділенні:

 • рентгенографія оглядова грудної клітки;
 • рентгенографія кісток і суглобів;
 • рентгенографія хребта в двох проекціях;
 • рентгенографія черепа в двох проекціях;
 • рентгенографія додаткових пазух носа;
 • рентгенографія і рентгеноскопія оглядова черевної порожнини;
 • рентгеноскопія і рентгенографія шлунку;
 • рентгеноскопія органів грудної клітки;
 • рентгеноскопія і рентгенографія стравоходу;
 • орографія довенна;
 • томографія легень, гортані та хребта;
 • фістулографія;
 • флюорографія грудної клітки в двох-трьох проекціях (з діагностичню метою);
 • флюорографія грудної клітки в двох проекціях (з профілактичною метою).
 • Матеріально-технічна база рентгено-діагностичного відділенняцентру легеневих захворювань, санітарно-гігієнічні умови його роботи забезпечують якісне проведення простих і спеціальних рентген досліджень у повній відповідності до вимог директивних та інструктивно-методичних документів, використовуючи тільки інформативні методики, в т.ч. впроваджуючи новітні.