Поліклініка

 

Поздняков Віктор Максимович

Поздняков Віктор Максимович - завідувач відділенням

Семак Світлана Василівна – старша медична сестра

 Хворим на туберкульоз та захворювання органів дихання  надають  висококваліфіковану спеціалізовану медичну допомогу лікарі-фтизіатри Войтович Т.Ф., Харченко С.П., Кравчик Р.М., Левандовська С.М., Локатир М.М., Буркун Л.І., Пушко І.І., лікар-ортопед-травматолог Ширмовська Т.О., лікарі-пульмонологи  Липчук О.А., Вацеба Л.В. Кращі традиції  роботи поліклінічного відділення  обласного  фтизіопульмоцентру  продовжує  молоде  покоління   лікарів-фтизіатрів, які працюють  відповідно вимог    нормативних  документів  щодо  особливостей  виявлення,  діагностики  та  лікування  туберкульозу  на  сучасному  етапі.

Основним  завданнями  поліклініки є успішна  боротьба  з  туберкульозом при  умові  раннього  та  своєчасного  виявлення  хворих,  їх  повноцінного  лікування, забезпечення  профілактичних  заходів   та  проведення  санітарно-просвітницької  роботи  серед  населення.  

При  цьому чітко   визначені  наступні   напрямки  роботи:

  • Раннє  та  своєчасне  виявлення  хворих  на  туберкульоз методом бактеріоскопічного   та  бактеріологічного  дослідження  мокротиння,  допомога  у  формуванні  груп  ризику  в  амбулаторно-поліклінічних  закладах,  консультативна  допомога  хворим, що  знаходяться  в  нетуберкульозних  стаціонарах,  коригування  планів  проведення  тубдіагностики  цільових  обстежень  груп  ризику.
  • Лікування  хворих  на  туберкульоз – забезпечення  контрольованої  хіміотерапії  в  амбулаторних  умовах,  організація  комплексного  лікування та надання консультативної допомоги  хворим на туберкульоз та захворювання органів дихання.
  • Диспансеризація – облік,  своєчасно  обстеження  та  залучення  до  лікування  диспансерних  контингентів,  своєчасний  розподіл  хворих  з  активним  туберкульозом  за  категоріями  на  підставі  рекомендацій  ВООЗ,  адаптованих  в  Україні

Профілактика  туберкульозу – систематичний  аналіз  епідеміологічної  ситуації  з туберкульозу,  госпіталізація  бактеріовиділювачів,  оздоровлення  вогнищ  туберкульозної  інфекції, хіміопрофілактика,  попередження  захворювання  на  туберкульоз  серед  декретованих  контингентів,  планування  заходів боротьби  із  туберкульозом  за  принципом територіальності  в  районі обслуговування  населення.

Поліклініка обладнана необхідною медичною апаратурою для своєчасної діагностики туберкульозу та захворювань органів дихання, а також динамічним спостереженням за станом хворих в процесі амбулаторного лікування.

Під керівництвом старшої медичної сестри Семак С.В. медичні сестри досягли  належних результатів в проведенні контрольваного лікування хворих на туберкульоз. Проведення  профілактчних заходів   у    вогнищах   туберкульозної    інфекції  дозволило   попередити захворюваність     на        туберкульоз          серед      контактних.

Завдяки злагодженості роботи колективу  підвищилась  ефективність лікування хворих на туберкульоз та захворювання органів дихання. Досягнуто покращення епідемічної ситуації по туберкульозу в м. Івано-Франківську.

Поліклініка є навчальною базою для студентів Івано-Франківського медичного університету та лікарів-інтернів. В поліклінічному відділенні проводять  консультативний прийом хворих  провідні клініцисти  Івано-Франківського медичного університету  професор Орнат Степан Ярославович, професор Островський Микола Миколайович, доцент Пилипенко Ігор Іванович. Тісна співпраця  спеціалістів поліклінічного відділення центру легеневих захворювань та професорсько-викладацького колективу зазначеного вищого навчального закладу дозволила активно впроваджувати в практитку нові методи діагностики та лікування захворювань органів дихання. З метою наближення  дігностичної, консультативної та лікуваної  допомоги  протитуберкульозним закладам районів області в поліклінічному відділенні працює комісія централізованого лікарського контролю. В склад комісії включені найбільш кваліфіковані лікарі.  Це значно покращило ефективність лікування хворих із захворюваннями легень.

За  досягнення   в  роботі  колектив  поліклініки нагороджений   перехідною   відзнакою  центру легеневих захворювань.