Мікробіологічна лабораторія

Зорій Богдан Володимирович – завідувач мікробіологічною лабораторією з діагностики туберкульозу ІІІ рівня

Лабораторія є структурним підрозділом ОФПЦ і функціонує з 1991 року.

Основні завдання мікробіологічної лабораторії з діагностики туберкульозу ІІІ рівня:

• якісне та своєчасне проведення лабораторних досліджень

• впровадження в практику нових ефективних методів лабораторних досліджень, санітарно-профілактичних заходів.

• співпраця з іншими підрозділами закладу

• надання консультативних послуг клініко-діагностичним лабораторіям лікувальних закладів, методично підпорядкованих закладу

 

Мікробіологічна лабораторія з діагностики туберкульозу ІІІ рівня проводить усі види бактеріологічних досліджень що включають:

• бактеріологічні дослідження

• культуральні    дослідження, включаючи ідентифікацію виділених культур мікобактерій туберкульозу

• тест медикаментозної чутливості

• посів  біоматеріалу на неспецифічну мікрофлору і чутливість до антибіотиків

• санітарно-бактеріологічні дослідження.

 

Мікроскопічному дослідженню мазка харкотиння підлягають хворі з:

•  наявністю кашлю з харкотинням (або без нього) більше 3-х тижнів;

•  кровохарканням або легеневою кровотечею;

•  симптомами запалення бронхо-легеневої системи;

•  болями в грудній клітці, які пов’язані з диханням або кашлем;

•  рентгенологічними змінами в легенях з підозрою на туберкульоз;

•  особи, що контактують з хворими-бактеріовиділювачами, які мають симптоми інтоксикаційного, або бронхо-плевро-легеневого синдромів.

З вересня 2012р. встановлено аналітично діагностичний апарат ВАСТЕС, який дає можливість швидкого культурального підтвердження бактеріальних форм туберкульозу, в першу чергу резистентних, а з січня 2014р. впроваджено комплексне використання гено- та фенотипічного методу діагностики хіміорезистентного туберкульозу.

З листопада 2012 року мікробіологічною лабораторією з діагностики туберкульозу ІІІ рівня завідує Корчева Наталія Іванівна.