Клініко-діагностична лабораторія

Завідувач клініко-діагностичної лаборваторії Лащов Володимир Миколайович, лікар вищої кваліфікаційної категорії, стаж роботи за спеціальністю 21 рік.

Клініко-діагностична лабораторія являється відділенням ОФПЦ, в її склад входять такі структурні підрозділи:
– загально-клінічний;
– біохімічний;
– цитологічний;
– серологічний.

Клініко-діагностична лабораторія призначена для проведення діагностичних, прогностичних, профілактичних лабораторних досліджень, контролю за якістю лікування та підбору індивідуальних доз лікувальних середників, проведення державного санітарно-епідеміологічного нагляду по попередженню виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань, проведення внутрішньо-лабораторного контролю якості лабораторних досліджень.

Обладнання лабораторії дозволяє проводити дослідження в достатньому об`ємі.

Спеціалісти мають відповідну підготовку у наступних видах діяльності :

  • загальні відомості про метрологічне забезпечення проведення аналізів;
  • експлуатація та обслуговування вимірювального обладнання;
  • математична обробка результатів аналізів;
  • аналіз результатів вимірювань і визначення причин невідповідності результатів;
  • складання протоколів по результатах аналізів.

Співробітники лабораторії прийняли участь в підготовці і виданні наукової статті          “Цитоморфологічна характеристика рецидивуючих захворювань бронхолегеневої системи в дітей”, яка видана в альманаху Здоровье ребенка №1, 2011 р.